Wie zijn wij

CTS Convert Team Sleko is een klein kantoor dat sedert 1994 de administratie verzorgt voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf.

Het woordje Team staat niet alleen voor de gedeelde visie en aanpak van de werkzaamheden binnen het kantoor, maar vooral voor de wijze waarop de belangen van de klant behartigd worden. Het team heeft de begrippen "kwaliteit" en "laagdrempelig" hoog in het vaandel staan.

Kwaliteit houdt in dat de ontwikkelingen binnen het vakgebied en aanverwante disciplines nauwlettend worden gevolgd. De cijfers de klant tijdig ter beschikking staan en inzicht geven in de ontwikkeling van zijn onderneming. Even belangrijk is dat afspraken worden nagekomen.

Laagdrempelig houdt in dat het vanzelfsprekend is dat in voorkomende situaties CTS geraadpleegd kan worden. Dit vereist een regelmatig contact, gebleken betrokkenheid en wederzijds respect. Laagdrempelig houdt tevens een goede bereikbaarheid in, wij zijn dat niet alleen tijdens maar ook buiten kantooruren.   

Bovenstaande begrippen en de invulling daarvan zijn voor de ondernemer van essentieel belang. Pas dan kan tijdig (bij)gestuurd worden en of ingespeeld worden op de toekomst.

Diensten

Wij verzorgen uw:

Van bovenstaande activiteiten ontvangt u uiteraard overzichten of afschriften die met u besproken worden. De correspondentie wordt voor verzending voorgelegd.

De hiervoor aangegeven werkzaamheden worden u op basis van bestede uren gefactureerd. Het uurtarief is gematigd. Dat kan omdat een klein kantoor nu eenmaal lagere kosten heeft. 

Werkwijze

U levert de gegevens aan. De wijze van aanleveren wordt met u afgesproken.

Wij verwachten van u dat de gegevens tijdig en ordelijk worden aangeleverd.Voor het opzetten van een goede sub-administratie geven wij ondersteuning.

De door u aangeleverde gegevens worden door ons omgezet naar een inzichtelijke Winst- en Verliesrekening met bijbehorende Balans, zonodig met aanvullende overzichten.

Wij zorgen ervoor dat de aangiften, zoals loonheffing, omzetbelasting en inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting tijdig binnen de door de fiscus gestelde termijn worden ingediend.

Voor het (bij)sturen van uw onderneming is het noodzakelijk dat u tijdig over de door ons geproduceerde overzichten beschikt, zo u wilt maandelijks of driemaandelijks, en wel zo kort mogelijk na het verstrijken van een periode.

Periodiek worden de door uw onderneming behaalde resultaten met u besproken. Vermeldenswaard is dat deze en andere tussentijdse contacten plaatsvinden op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

Contact

U kunt via onderstaande communicatiemiddelen contact met ons opnemen.

Postadres: